• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner4 banner5

ŠPIČKOVÁ INFORMATIKA

NAJVIAC ANGLIČTINY

MODERNÉ PÍSMO

BEZPEČNÁ ŠKOLA

banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Škola s prvou slovenskou - TRIEDOU BUDÚCNOSTI.

Európsky deň jazykov 2018

Image26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Tento deň sme si na škole pripomenuli aj my rôznymi aktivitami, či návštevou Gymnázia Pavla Horova, kde boli pozvaní vybraní žiaci 9.roč., práve pri príležitosti tohto dňa.
Európsky deň jazykov 2018

Návšteva planetária

ImageRozprávanie o antických mytologických predstavách, ich pôvode a význame. Najvýraznejším nebeským telesám – Slnku, Mesiacu a planétam – boli priradené božské vlastnosti. Mnohé súhvezdia nočnej oblohy predstavovali mytologické postavy, opradené tými najzaujímavejšími ľudskými a zvieracími príbehmi. Na pozadí týchto rozprávaní sme sa ako návštevníci planetária v Prešove, postupne oboznámili s najvýraznejšími súhvezdiami severnej hviezdnej oblohy a ich zvláštnosťami. Exkurziu zorganizovali p.uč. Čižmárová a Gombošová, v rámci krúžku Cestoviny.
Platentárium Prešov

Leonardium

ImageHneď prvý októbrový deň sa naši žiaci vybrali na exkurziu do Prešova, na interaktívnu výstavu Leonardium. Zoznámili sa s prácou génia Leonarda da Vinciho a mnohé z jeho nápadov si mohli aj vyskúšať.
Leonardium - exkurzia

Biela pastelka

ImagePoďakovanie našej škole. "Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska veľmi pekne ďakuje žiakom a učiteľom ZŠ Pavla Horova, že sa aj tento rok zapojili do verejnej zbierky - Biela pastelka. Aj vďaka vašej pomoci zlepšíme životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. O vyzbieranej sume za vašu školu vás budeme informovať. ĎAKUJEME."
Biela pastelka

Ponuka krúžkov

V prílohe uverejňujeme ponuku krúžkov v tomto školskom roku.
Zoznam krúžkov

Zoznamy žiakov

Pred začiatkom nového školského roka uverejňujeme dlho očakávané zoznamy žiakov.1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B. Triednictvo nájdete v časti Škola - Zamestnanci.

Záver školského roka

ImageOpäť o rok starší, o rok skúsenejší s väčším množstvom vedomostí. Školský rok 2017/2018 je za nami. Prajeme všetkým žiakom, učiteľov a zamestnancom krásne a pokojné dovolenky a prázdniny. Stretneme sa opäť 3. septembra 2018 na školskom dvore.
Záver školského roka

Rozlúčky deviatakov

ImageUž niekoľko rokov sú súčasťou záveru školského roka aj rozlúčky deviatakov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť zopár záberov zo všetkých troch tried. Deviatakom zároveň prajeme úspešné štúdium na stredných školách a veríme, že na svoju základnú školu nikdy nezabudnú.
Rozlúčky deviatakov

Garden relax zóna

ImageV mesiacoch apríl až jún 2018 sa nám podarilo rozšíriť naše relaxačné zóny v areáli školy. Podobne ako v minulosti, financovanie bolo zabezpečené z 3 zdrojov. Dotácia Mesta Michalovce, Rodičovské združenie a samotná škola. Návrh a vizuálizácia projektu vznikla na hodinách informatiky. Vytvorili ju žiaci 9.C pod vedením Mgr. J. Palkociho. Na realizácii sa formou dobrovoľníckej práce podieľali žiaci, rodičia,aj učitelia.
Garden relax zóna

Cestovateľský krúžok

ImageZáver tohto školského roka si žiaci našej školy opäť užili spoznávaním nových miest. Pod vedením p.uč. Čižmárovej a Gombošovej zorganizovali jednodňový poznávací zájazd do Budapešti. Hlavné mesto Maďarska s rozmanitou, často smutnou históriou, neuveriteľnou architektúrou a bohatým kultúrnym dedičstvom, je prezývané „stredoeurópskym Parížom.“ Pozreli sme si Baziliku sv. Štefana, synagogu, nábrežie Dunaja s parlamentom, zaujala nás prehliadka Hradného vrchu – Matyášov chrám, Citadela a Rybárska bašta.
Exkurzia Budapešť

Deň práce 2.A

ImageVďaka GDPR uverejňujeme s veľkým oneskorením fotoalbum z úžasnej akcie Deň práce v 2.A. Akciu plnú zábavy, recesie, ale aj pomoci pre školu, zorganizovali p. uč. Z. Gajdošová, p. vych. M. Rošková, žiaci 2.A a ich rodičia. Súčasťou akcie bola aj dobrovoľnícka práca rodičov pri realizácii Relaxačnej garden zóny. Atmosféru celej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Deň práce v 2.A

Baby basketbal

ImageAko sme v minulom roku avizovali, basketbalový klub 1.BK Michalovce nadviazal v tomto školskom roku na projekt Baby Basketbal. V tomto školskom roku pripravil formát projektu aj pre prvákov na základných školách. Podujatie sa uskutočnilo v ZŠ P. Horova v Michalovciach. Hlavná myšlienka ostala zachovaná a tou je podpora pohybovej aktivity detí a budovanie pozitívneho vzťahu k športu i zvýšenie popularizáciu basketbalu. V krátkosti sme deťom predstavili terminológiu a následne si v praktickej časti vyskúšali základné basketbalové zručnosti ako sú dribling a streľba na basketbalový kôš so zníženou výškou. Prinášame Vám z daného podujatia niekoľko fotografií aj videá.
Baby basketbal
Odkaz - príspevok na webe klubu

Trieda budúcnosti

ImagePo niekoľkomesačnej práci sa nám podarilo zrealizovať prvú slovenskú Triedu budúcnosti, inšpirovanú výsledkami europského pedagogicko-výskumného projektu ITEC. Po 3D návrhoch žiakov sme hľadali financovanie takmer v celej Európe a napokon sa nám celú myšlienku podarilo zrealizovať. Informácie o vízii a technológiách si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze. Video zase ukazuje postup prác, od zadania na informatike, cez hľadanie materiálov a vybavenia, až po samotnú výstavbu a reálny pohľad na vyučovanie v triede. Našim cieľom je v blízkej budúcnosti vybudovať ešte dve takéto triedy.
Trieda budúcnosti - webstránka
Trieda budúcnosti - video

Divadlo v škôlkach

ImageV rámci projektu Literárne domy a spolupráce s Materskými školami si žiaci 9. ročníka pripravili divadelné predstavenie a zábavné aktivity pre malých škôlkarov. Súčasťou predstavenia boli aj literárne domy, ktoré žiaci vlastnoručne vyrobili, vyzdobili a nechali na pamiatku deťom v škôlkách. Všetky predstavenia mali veľký úspech. Poďakovanie za prípravu celej akcie patrí deviatakom, ich tr. učiteľom, ale najmä vyučujúcim slovenského jazyka.
Divadlo v škôlkach

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client1
 • client2
 • client3
 • client4
 • client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client10
 • client11
 • client12
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client25
 • client26
 • client27

Do začiatku vianočných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2018 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP