Rada rodičov

Rada rodičov zastupuje všetkých rodičov školy. Z každej triedy je v rade jeden rodič. Rada rodičov sa spravidla schádza pred rodičovským združením. Na prvom zasadnutí odsúhlasuje výšku príspevku pre Rodičovské združenie. Na rokovaní sa pravidelne zúčastňuje riaditeľ školy a zástupca riaditeľa, aby oboznámili rodičov s plánmi na najbližšie obdobie a zhodnotili predchádzajúce. Rada rodičov si volí svojho predsedu a užšie vedenie. Na prvom stretnutí v roku sa vždy prediskutuje čerpanie finančných prostriedkov, zostatok na účte a odsúhlasí sa čerpanie na najbližšie obdobie. Každý zástupca triedy dostane v písomnej podobe návrh čerpania a rozpočtu a ten potom prednesie vo svojej triede. Predsedom Rada rodičov je už dlhšie obdobie Ing. Radoslav Harbuľák.

1.A    
1.B     Ing. Petra Kováčová
1.C     Peter Uhrín
2.A     Ing. Ivana Buršáková
2.B     Milan Bartko
2.C     Zuzana Murníková
3.A     Martina Ivaňáková
3.B     JUDr. Ľuboš Kizivat
3.C     Ing. Štefan Tokár
4.A     PhDr. Zdenka Peticzká
4.B     Ing. Milan Duška
4.C     Ing. Denisa Palinská
5.A     Bc. Zuzana Hreňová
5.B     Marcela Čermáková
5.C     Ľubomíra Tomková
6.A     Mgr. Lucia Želizňáková
6.B     Bc. Alžbeta Illešová
6.C    
7.A     Ing. Radoslav Harbuľák
7.B     Ing. Lenka Bakajsová
7.C     Ing. Peter Hajdu
8.A     RNDr. Alžbeta Nadzamová
8.B     Ing. Zuzana Adamcová
8.C     Miroslava Viňanská
9.A     Iveta Chabová
9.B     Martina Vaľovčíková
9.C     Zuzana Šimonová
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk