6.B

Triedny učiteľ

Mgr. Mária Poľašková

Zoznam žiakov

Bednárová Antónia, Bellová Barbora, Bilontová Alžbeta, Dudášová Anna, Fitere Ivan, Guľáš Dávid, Hajduová Viktória, Hospodárová Anna, Hreha Marko, Hrindová Stanislava, Kolesár Peter, Lajčáková Radka, Link Martin, Maťašová Dominika, Mikulina Peter, Muľárová Martina, Paulovčák Štefan, Petrunčiková Simona, Pilová Nora, Sabo Maroš, Stolárová Ivana, Szöllösiová Dominika, Šimon Branislav, Tamášová Diana, Ubreži Samuel, Veľká Dominika, Vodák Boris, Vojtovič Jakub.