Triedy v školskom roku 2011/2012

Aj v tomto školskom roku sme zrealizovali fotografovanie triednych kolektívov. Bohužiaľ fotografie troch tried z rôznych dôvodov chýbajú.

home

1.A

home

1.B

home

1.C

home

1.D

home

2.A

home

2.B

home

2.C

home

2.D

home

3.A

home

3.B

home

3.C

home

3.D

home

4.A

home

4.B

home

4.C

home

5.A

home

5.B

home

5.C

home

6.A

home

6.B

home

6.C

home

7.A

home

7.B

home

7.C

home

8.A

home

8.B

home

8.C

home

9.A

home

9.B

home

9.C

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk