Prečo som zvolila pre svoje dieťa Vašu školu?

Prečo som zvolila pre svoje dieťa Vašu školu?

Neskoro na jeseň, keď som sa prechádzala ulicou kde sídli Vaša škola, bolo v nej čosi, čo na mňa pôsobilo tajuplne. Ešte aj šum lístia jej pripisoval akúsi ľahkosť a spokojnosť. Svojím tvarom ma natoľko zaujala, že v tej chvíli som vedela, že do tejto školy by som rada dala svoje dieťa. Nevedela som si vysvetliť ten pocit.

A tak šli dni, mesiace a roky. A blížil sa čas, kedy sme už reálne zamýšľali kam zapíšeme naše dieťa do školy. Jeden krásny, slnečný deň som bola na obede s kolegyňou a pri obede bol aj jej syn. Spýtala som sa ho, kam chodí do školy. Odpovedal: „Na Základnú školu Pavla Horova“. Tak prekrásne hovoril o Vašej škole... Hovoril, že je radšej v škole ako doma. Že v škole sú triedy, ktoré majú mená, učitelia sú priateľskí a s láskou odovzdávajú deťom nielen vedomosti, zručnosti, ale hodiny a činnosti majú až zážitkový charakter... Bola som nadšená, že deti tak úžasne rozprávajú o škole. A tak som bola čoraz viac presvedčená, že moja intuícia je správna. A nebol to jediný žiak, ktorý o škole hovorili v superlatívoch. Bolo rozhodnuté, že môj syn nastúpi do školy, kde učitelia majú srdce aj dušu pre deti.

Ako vždy v septembri sme slávnostne privítali nový školský rok. Aj tu ma presvedčil prístup učiteľov, že môj výber školy bol správny. Už prvý deň v škole pôsobil rozprávkovo, všetko to, čo deti budú robiť a ako budú pracovať sa na nás akoby „ pozeralo. „

Páčilo sa mi, že učiteľom od prvej chvíle nechýbal úsmev, milé slovo, pohladenie, ale i prísny pohľad. Dnes som unesená ako na deti vplýva pochvala, povzbudenie, nálepky, pečiatky, medaile...ako deti súperia o nálepku za každú napísanú hlásku, slovo či vetu. Teším sa, že je spokojné a šťastné hlavne naše dieťa a to je mňa ako rodiča rozhodujúce. Som spokojná, že každé ráno odchádza s úsmevom na tváričke a plné dojmov z každého dňa.

A ešte jedna perlička. Učiteľky, vždy ochotné pomôcť, nám poskytli telefónne čísla, čo pre mňa ako rodiča vyvolalo veľmi príjemné pocity , že sa smiem takýmto spôsobom skontaktovať, komunikovať...

Pri rozhodovaní výberu školy pre dieťa som zvolila správne kritérium spokojnosti . Výberom školy som sa nesklamala a rada budem odporúčať Vašu školu ďalším.

Najväčším ocenením tejto školy i triedy je spokojnosť môjho syna i ostatných žiakov.

Želám všetkým pedagógom veľa úspechov pri odovzdávaní vedomostí a vytváraní silných osobností. Škole želám tých najlepších pedagógov a spokojných rodičov.

Spokojný a vďačný rodič.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk