V priebehu školského roka vznikne množstvo zaujímavých prác či projektov na vyučovacích hodinách, počas práce krúžkov či v rámci ŠKD. V tejto časti webu chceme zaujímavé práce postupne uverejňovať.

PRÁCE ŽIAKOV

kruzok dejepis projekty informatika kolaz
ukážky z práce
drotárskeho krúžku
dejepis projekty informatika koláže
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk