Relaxačno oddychová zóna 2014

V roku 2014 sme v mene Rodičovského združenia pri našej škole podali žiadosť o dotáciu z rozpočtu primátora mesta. Podarilo sa nám síce získať iba 300€, ale vďaka pomoci rodičovského združenia, sponzorov a finačných prostriedkov školy sa nám podarilo vytvoriť opäť zaujímavý priestor pre žiakov našej školy. Viac o projekte sa dozviete po kliknutí na podstránku projektu.

Detaily projektu

Realizácia
Okt.-Nov. 2014
Stránka
miniprojekt
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
ihrisko

Medzinárodný výskumný projekt ITEC

Naša škola získala možnosť zapojiť sa do európskeho výskumného projektu iTec. Ide o jeden z najrozsiahlejších projektov v oblasti vzdelávania v rámci Európskej únie. Do projektu je zapojených 27 partnerov a zastrešuje ho 14 ministrov školstva. Celkový rozpočet projektu je 9,45 milióna €. Hlavným cieľom projektu bolo nájsť moderný spôsob ako vyučovať v EÚ možno od roku 2020.

Detaily projektu

Realizácia
2012 - 2014
Stránka
itec.eun.org
Slovenská stránka
itec.elfa.sk
Školská stránka
školská stránka itec
Koordinátor
Mgr. Ján Palkoci.
itec

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie - 2012-2014

V roku 2012 sme uspeli s ďalším projektom v rámci Operačného programu vzdelávanie. Projekt pod názvom Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce, priniesol škole celkovo 287 422,55€ (8 658 891,74 Sk). V rámci projektu vzniklo pokračovanie portálu Moderná škola. Všetko o projekte sa dozviete na samostatnej podstránke.

Detaily projektu

Realizácia
2012 - 2014
Stránka
moderná škola
Autor
Mgr. Ján Palkoci.
moderná škola

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie - 2009-2011

Projekt z ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na modernú, rozpočet 166 902,03 Eur (5 028 090,50 Sk) bol najväčším projektom, ktorý škola realizuje v rokoch 2009-2011. Projekt sme napísali bez pomoci firiem. Boli to naše nápady, naše myšlienky. Práce v projekte boli pomerne náročné, lebo sme všetko robili prvýkrát a mnohé veci sme nevedeli, ba dokonca nevedel ich ani projektový manažment v Agentúre MŠ.

Detaily projektu

Realizácia
2009-2011
Stránka
Projekt ESF1
Autor
Mgr. Ján Palkoci, Mgr. Marta Paligová a Mgr. Slavko Pavolko
ESF1

Jazykové laboratórium

V roku 2008 sme uspeli v projekte na vybudovanie jazykového laboratória. Celkový rozpočet projektu dosiahol 365 000 Sk. Výsledkom je špičková jazyková učebňa s kapacitou 28 miest, vybavená modernou technikou na vyučovanie cudzích jazykov. Učebňa obsahuje techniku na prehranie takmer akéhokoľvek zdroja audia alebo videa. K dispozícii je aj satelitný príjem.

Detaily projektu

Realizácia
2007
Stránka
Fotoalbum
Autor
Mgr. Ján Palkoci
ESF1

Projekt Škola pre radosť - Nadácia pre deti Slovenska

V roku 2007 začala naša škola s projektom modernizácie vyučovania na 1. stupni „Škola pre radosť“, ktorého základom je zavádzanie prvkov ITV – Integrované tematické vyučovanie a rozvoj životných zručností. Autorkou projektu „Škola pre radosť“ je Mgr. Marta Paligová, ktorá absolvovala školenie ITV a tréningy vzdelávacieho programu Životné zručnosti – nová stratégia úspechu, ktoré organizovala Nadácia pre deti Slovenska.

Detaily projektu

Realizácia
2007
Stránka
Viac o projekte
Autor
Mgr. Marta Paligová
nadacia

Školy budúcnosti

Vedenie projektu Infovek v spolupráci s Ministerstvom školstva SR oslovilo 250 základných a stredných škôl s ponukou na overovanie moderného spôsobu vyučovania, ktoré funguje v takejto podobe napríklad vo Švédsku. Projekt nebol otvorený a určený pre kohokoľvek. Na základe predošlých aktivít bolo vytipovaných 250 škôl, ktoré aktívne pracujú s modernými informačno-komunikačnými technológiami. Z 250 oslovených škôl bolo na základe predloženého projektu vybraných približne 5O najlepších škôl. Škola získala na tú dobu neuveriteľnú techniku. Tablet, špičkový projektor, interaktívnu tabuľu a e-learningový portál. Projekt v tom čase predbehol dobu o 10 rokov. Zanikol po zmene vlády.

Detaily projektu

Realizácia
2006
Autor
Mgr. Ján Palkoci
nadacia

O starších projektoch sa môžete dozvedieť viac vo Wikipédii.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk