stanovy

Štatút žiackej
školskej rady

plan

Plán práce
žiackej školskej rady

Žiackú školskú radu tvoria predsedovia tried druhého stupňa. Predsedom celej rady je Sylvia Maťašová z 9.C. Činnosť rady sa riadi štatútom.

5.A Marek Popík
5.B Michaela Bakajsová
5.C Lívia Ľosová
6.A Mirka Maťašová
6.B Peter Fiľko
6.C Matúš Hrobák
7.A Gabriela Komárová
7.B Ivo Kuľha
7.C Alexandra Semjanová
8.A Diana Petrejčíková
8.B Nikoletta Mižíková
9.A Emma Eľková
9.B Viliam Lenárt
9.C Sylvia Maťašová

Koordinátorom parlamentu za školu je: Mgr. Katarína Balogová

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk