Školský vzdelávací program 2020/2021

Všeobecný úvod a učebné plány a prílohy

home

ŠKVP

home

RUP 2020-2021

home

PRČG 2020-2021

home

FG 2020-2021

home

KV 2020-2021

1. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PVO

2. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PVO

3. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PDA

home

VLA

home

PRAC

4. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

EV

home

NV

home

HV

home

VV

home

TSV

home

PDA

home

VLA

home

PRAC

5. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

6. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

7. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

8. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

HUV

home

VYV

home

TSV

9. ročník

home

SJL

home

ANJ

home

NEJ

home

RUJ

home

MAT

home

INF

home

FYZ

home

CHEM

home

BIO

home

DEJ

home

GEO

home

OBN

home

EV

home

NV

home

THD

home

VYV

home

TSV

home

Rok 2019_2020

Copyrights © 2014 - 2016 & All Rights Reserved by zsphorova.sk