Centrum voľného času

Centrum voľného času, je výchovno – vzdelávacie zariadenie pri základnej škole. Naše Centrum voľného času má v názve latinské heslo „Citius, altius, fortius“ - rýchlejšie, vyššie, silnejšie. Poskytuje pohybovo nadaným žiakom možnosť rozšírenej telesnej výchovy a športovej prípravy v čase mimo vyučovania. Vytvára základné podmienky na špecializáciu basketbal, hádzaná a florbal. V našom CVČ pracujú 4 oddelenia, zamerané na:

1. basketbal - ml. žiaci (Miroslav Feňák)

2. basketbal - st. žiačky (Miroslav Feňák)

3. florbal - st. žiačky (Rudolf Ondič)

4. hádzaná - ml. žiačky (Laura Gerič)

V každom oddelení je 10 talentovaných športovcov. Reprezentanti našej školy a zároveň CVČ pri našej škole dosahujú dlhodobo výborné výsledky. Basketbalistky sa pravidelne umiestňujú na vrcholných priečkach okresného a krajského finále, florbalistky sú dvojnásobné majsterky Slovenska a raz obsadili 2. priečku a najmladšie hádzanárky sú aktuálnym víťazom mestského turnaja talentovanej mládeže "O pohár primátora mesta" a víťazky turnaja "Zober loptu, nie drogu".

Galéria najúspešnejších reprezentantov v športe a športových kolektívov. Fotografie budú pribúdať vždy na konci školského roka.

sprava

2014-2015

sprava

2013-2014

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk