Každoročne sa snažíme odfotiť aj žiakov v svojich triedach. Vďaka tomu postupne vzniká pomerne zaujímava galéria fotografií, dokumentujúca ako žiaci rástli a menili sa. Bohužiaľ nie vždy sú na fotografiách všetci žiaci, ktorí chodili do danej triedy a výnimočne chýbajú v niektorých rokoch aj celé triedy (z rôznych dôvodov). Zoznam tried v danom školskom roku sa aktualizuje po skončení školského roka, zvyčajne v letných mesiacoch. Fotografie sú hromadne spracované systémom Google Picasa, ktorý pracuje s 90% kompresiou fotiek, preto sa niektoré fotky môžu zdať rozmazané. Tu uverejnené fotografie nemaju nahrádzať papierové, ktoré si žiaci môžu zakúpiť. V posledných rokoch, tak ako sa nám postupne zlepšuje technické vybavenie fotokrúžku, realizujeme fotenie my. Ak si pozriete fotografie zo starších ročníkov, kvalitatívne je to možno ešte lepšie. Zároveň to pomáha fotokrúžku v činnosti celý ďalší školský rok.

home

2022/2023

home

2021/2022

home

2020/2021

home

2019/2020

home

2018/2019

home

2017/2018

home

2016/2017

home

2015/2016

home

2014/2015

home

2013/2014

home

2012/2013

home

2011/2012

home

2010/2011

home

2009/2010

home

2008/2009

home

2007/2008

home

2006/2007

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk