Triedy v školskom roku 2009/2010

Fotenie tried v tomto školskom roku prebiehalo v réžii žiakov, prípadne triednych učiteľov (v nižších ročníkoch). Za výsledné fotografie preto zodpovedajú oni. Aj za to, že niektoré triedy zostali neodfotografované.

home

1.A

home

1.B

home

1.C

home

1.D

home

2.A

home

2.B

home

2.C

home

3.A

home

3.B

home

3.C

home

4.A

home

4.B

home

4.C

home

5.A

home

5.B

home

5.C

home

6.A

home

6.B

home

6.C

home

7.A

home

7.B

home

7.C

home

8.A

home

8.B

home

9.A

home

9.B

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk