• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

TRIEDY BUDÚCNOSTI

ŠPIČKOVÁ INFORMATIKA

NAJVIAC CUDZÍCH JAZYKOV

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

MODERNÉ PÍSMO

banner6 banner8 banner8

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Škola s prvou slovenskou - TRIEDOU BUDÚCNOSTI.

PROSÍME VENUJTE nám 2% z daní - TLAČIVO - a viac INFO

Riaditeľské voľno

Image Z dôvodu realizácie celonárodného testovania piatakov TESTOVANIE 5 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka dňa 18.5.2022 (streda). Riadne vyučovanie pokračuje vo štvrtok 19.5.2022.

Úspech v recitačnej súťaži

Image Hoci bol piatok trinásteho a hovorí sa, že je to deň nešťastný, my sme poveru premohli a obsadili sme v súťaži Zvonického literárne dni až tri prvé miesta!!! Žiaci predviedli svoju šikovnosť a talent v recitácii tvorby regionálnych autorov( Kamila Pavlíková a Hana Kačkošová),herecké nadanie žiaci z dramatického krúžku divadielkom O mocnim vrabčakoj a ľudoví rozprávači Bianka Melková a Jakub Šimon.
Zvonického dni

Rôzne podoby vyučovania

Image Naša škola nie je o bifľovaní, poučkách a drile. Je predovšetkým o zaujímavých vyučovacích aktivitách, najmodernejších metódach, inovatívnych učiteľoch aj o špičkovom vybavení. V posledných dňoch sa uskutočnilo veľa zaujímavých aktivít priamo na hodinách alebo v rámci vyučovania či ŠKD. V prílohe si môžete pozrieť niekoľko albumov, ktoré obsahujú fotografii aj videá. Prvouka v druhom ročníku, string art na technike, pozorovanie dážďovky v laboratóriu.
Včelárstvo
String art
Biológia

Deň Zeme

Image V rámci Dňa Zeme sme v celej škole pripravili veľké množstvo aktivít. Učitelia si zvolili tému a žiaci z ľubovoľných tried sa mohli cez Edupage prihlásiť na tú aktivitu, ktorá bola pre nich najzaujímavejšia. Rozmanitosť dokumentuje aj fotoalbum. Čistili sme prírodu, navštívíli včelára, boli vo vodárňach, piekli a varili z eko surovín, vyrábali reciklované oblečenie, jedli červíky ako potravu budúcnosti, porozprávali sme sa z Adelou Vinczeovou ako podporovateľkou eko tém. Podobné aktivity mali aj žiaci na 1. stupni. Album z tretieho ročníka nájdete na druhom linku.
Deň Zeme - 2. stupeň
Deň Zeme - 3. ročník

Ako sme v labáku vyrobili alkohol

Image Na hodine chémie s pani učiteľkou Vargovou sme sa pokúšali vyrobiť alkohol, ktorý sme samozrejme nepili. Našou úlohou bolo priniesť si droždie, ktoré sme spolu s cukrom dali do banky, v ktorej bola voda. Poriadne sme to s lyžičkou premiešali. Následne sme navliekli na banku balón, ktorý sa mal sám nafúknuť pretože v banke začalo pôsobiť droždie, čiže kvasinky s vodou a cukor a uvoľňoval sa plyn oxid uhličitý. Niektorým sa balón nafúkol ihneď, iným až neskôr. Banky sme nechali pár dní položené na parapetách, aby ďalej prebiehalo alkoholové kvasenie. Po týždni sme sa vrátili do laboratória a balóny sme zvliekli z bánk. Po privoňaní sme cítili silnú vôňu, ktorá pripomínala vôňu vína. Melissa Kozmová a Tamara Potocká - 9.B
Alkoholové kvasenie

Cestujeme bez uhlíkovej stopy

Image V rámci akcii ku Dňu Zeme 9 žiakov a 2 pani učiteľky vymenili autá za bicykle a rozhodli sa pricestovať do školy bez uhlíkovej stopy...lebo budúcnosť našej Zeme je v našich rukách. Tu však naša cesta nekončila, práve naopak, začínala. Spoločne sme si za cieľ vybrali Zemplínsku Šíravu - výpust, ktorý sme sa snažili očistiť od odpadkov, ktorých tam bolo teda neúrekom. Čo všetko sme tam objavili? Vyhodený polystyrén, sklenené a plastové fľaše, obuv, fľaštičku s liekmi, papier, plechovky, plast. A to všetko sme vyzbierali do eko-tašiek a odniesli do odpadkových smetných košov na separovaný odpad. Zaujímavou aktivitou bola aj súťaž “Hádaj, ako dlho sa rozložím v prírode”, spojená s malou súťažou.
Cestujeme bez uhlíkovej stopy

Mimoriadny úspech v dejepisnej olympiáde

Image Žiaci našej školy sa pod vedením p. učiteľky I. Vasiľovej a A. Palkociovej pravidelne zúčastňujú dejepisnej olympiády. Aj v tomto školskom roku sme mali na okresnom kole zastúpenie vo všetkých kategóriách a naši žiaci dosiahli vynikajúce umiestnenia.
6.ročník – N. Ozymiová, B. Melková
7. ročník – M. Čintalová, E. Gažiková – 3.miesto
8. ročník – J. Šimon - 1. miesto, D. Vasiľ – 2.miesto
9. ročník - M. Sokolský – 1.miesto, M. Mikulová – 3-miesto
Daniel Vasil, Jakub Šimon a Matel Sokolský, ktorých pripravovala p. uč. I. Vasiľová, postúpili na krajské kolo, kde dosiahli fantastické výsledky. D. Vasiľ získal 2. miesto, J. Šimon 4. miesto. Žiakom gratulujeme a p. učiteľkám ďakujeme za čas, ktorý im venovali. Dejepisná olympiáda 2022

Krása veľkonočnej škrupinky

Image Dňa 5.apríla navštívila trieda 3.A v Zemplínskom múzeu v Michalovciach krásnu výstavu spojenú s tvorivou dielňou "Krása veľkonočnej škrupinky". Odniesli sme si nielen krásny vizuálny zážitok, ale aj radosť z vlastnoručne vyrobených vajíčok.
Kraslice
Tvorivé dielne

Geografia 5. ročník

Image Ešte v marci sa naši žiaci 5.ročníka zúčastnili v rámci predmetu geografie online besedy na tému “POČASIE A JEHO NÁLADY”. Besedu viedla meteorologička klimatologička špecialistka RNDr.Gabriela Ivaňaková zo SHMÚ v Bratislave. V druhej časti besedy, našim zvedavým žiakom odpovedala na otázky rosnička z televízie Markíza - Mirka Almásy, ktorá “žiakom zvedavcom” darovala aj vlastnoručne podpísané fotografie. Radosť bola obrovská a opäť sme sa dozvedeli kopec zaujímavosti.
POČASIE A JEHO NÁLADY

Šaliansky Maťko

Image Dňa 16.3. 2022 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovali Viktória Čisárová a Kamila Pavliková, ktoré získali pekné 3. miesto. Recitátorkám srdečne blahoželáme a ďakujeme.
Šaliansky Maťko 2022

Prvý apríl

Image Prvý apríl Deň vtákov, ale oveľa viac žartov a šibalstiev. Celý deň máme naopak. Žiaci sú učitelia a učitelia žiaci. Kopec smiechu bol už ráno. Dnes totiž žiaci prichádzali do školy s naozaj originálnymi školskými taškami. Veď pozrite.
Originálne školské tašky

Vynášanie Moreny

Image Ľudové zvyky by sme si mali uchovávať a pripomínať. Jedným z nich je aj vynášanie Moreny, ktorá symbolizuje odchod zimy chorôb, smrti a zlých síl. Aj deti z našej školy počas ŠKD, spolu so svojimi vychovávateľkami vyniesli Morenu k rieke Laborec a rozlúčili sa s ňou slovami: Morena zlá žena, už Ťa vynášame lebo my radi, teplú jar privítame!!!
Vynášanie Moreny

Svetový deň vody

Image Svetový deň vody si žiaci v našej škole pripomenuli modrým oblečením, pitím čistej neochutenej vody, ale najmä aktivitami na vyučovacích hodinách. Väčšina učiteľov v tento deň začlenila tému vody do svojich vyučovacích hodín. Žijeme v časoch zhoršujúcej sa klimatickej zmeny a veríme, že každá podobná aktivita aspoň symbolicky pomôže.
Svetový deň vody

Jednoduché stroje v 4.A

Image ĽudovéPo prebratí učiva o jednoduchých strojoch sa žiaci 4.A triedy za pomoci rodičov a starých rodičov pustili do realizácie samotných strojov. Učivo bolo veľmi zaujímavé a inšpirovalo štvrtákov k vytvoreniu rôznych výrobkov. Záverom prípravy a realizácie výstavy bola pozvánka pre spolužiakov k prehliadke. Na druhý deň sa v triede konala Vedecká konferencia, kde každý odprezentoval svoj výrobok. Rozprával o použitých materiáloch, o postupe pri výrobe a o praktickom využití.
Jednoduché stroje

Naša reforma školstva

Už pred pár rokmi sme sa rozhodli, že nebudeme čakať na nekonečné oficiálne štátne reformy školstva a urobíme zmeny priamo v našej škole. Jednou z týchto zmien je aj zaradenie vyučovania počítačovej grafiky v rámci výtvarnej výchovy. To čo teraz vidíte na hlavnej grafike tejto stránky sú práce žiakov 9.B. Autormi uverejnených grafík sú Tamara Potocka, Simon Homza, Samuel Pastornický a Lucia Pyskajová. Grafiku vyučujeme v deviatom ročníku. Vyučujúcimi sú p. uč. A. Haníková a p. uč. J. Palkoci. Aj táto zmena je dokazom jedného z naších hesiel #učímepreživot.

Pomoc deťom z Ukrajiny

Image Väčšina z nás je zasiahnutá situáciou a vojnou na Ukrajine. Mnoho učiteľov, rodičov aj žiakov priamo pomáha utečencom. V rámci celej školy prebehla zbierka hračiek pre deti prechádzajúce ukrajinsko-slovenskú hranicu. V priebehu troch dní sme vyzbierali obrovské množstvo hračiek. Ochotu pomáhať dokazujú priložené fotografie. Za organizovanie zbierky patrí poďakovanie p. učiteľke Bibiáne Novákovej a našmu rodičovi p. Biharymu, ktorý pracuje priamo na hraniciach.
Hračky pre deti z Ukrajiny

Informácie k zápisu

Image Všetky aktuálne informácie k tohtoročnému zápisu žiakov nájdete na našej podstránke www.zsphorova.sk/zapis.html. Záujem o našu školu v posledných rokoch prevyšuje naše kapacitné možnosti. Dňa 15. marca 2022 zverejníme online formulár pre zápis do 1. a 5. ročníka. Prosíme rodičov, aby túto možnosť využili čo najskôr a nečakali až do posledných dní oficiálneho termínu.
Zápis - podstránka

2 % z daní

Image Opäť sa na vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daní. Takto získane finančné zdroje každoročne slúžia pre rozvoj školy či dofinancovanie projektov. Vopred všetkým prispievateľom ďakujeme. Tlačivo a postup nájdete na našej podstránke alebo priamo pod hlavným banerom na stránke. Jedným z projektov, na ktorom sa podieľalo aj Rodičovské združenie je výstavba Tried budúcnosti. Po kliknutí na odkaz si môžete pozrieť jeden z príkladov využívania získaných príspevkov.
2% z daní - podstránka
Trieda budúcnosti IV. - video

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka


SPOLUPRÁCA - PARTNERI

FCL Brusel
European Schoolnet
1BK Michalovce

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client4
 • client5
 • client6
 • client8
 • client8
 • client9
 • client11
 • client12
 • client10
 • client1
 • client2
 • client3
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client26
 • client27

Do začiatku jesenných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2021 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP