• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

TRIEDY BUDÚCNOSTI

ŠPIČKOVÁ INFORMATIKA

NAJVIAC CUDZÍCH JAZYKOV

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE

MODERNÉ PÍSMO

banner6 banner8 banner8

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Škola s prvou slovenskou - TRIEDOU BUDÚCNOSTI.

Toto čítam ja

Image Knihy sú nevyčerpateľným zdrojom fantázie. Sú v našom svete už dlhé roky aj napriek tomu, že žijeme v dobe, kedy sa virtuálny svet stáva úplne bežným javom. Potrebu a význam čítania si uvedomujú i žiaci našej školy, ktorí si v priestoroch zrekonštruovanej školskej knižnice vymenili svoje zážitky z prečítanej knihy. Súčasťou tohto projektu je čitateľská karta, ktorou si žiaci vytvárajú portfólio prečítaných kníh.
Toto čítaj ja

Informácie k nástupu žiakov - 10.01.2022:

• ODPORÚČANIE pre žiakov - pred nástupom do školy sa otestujte domácimi samotestami. Každý žiak prinesie, alebo prostredníctvom Edupage pošle potvrdenie o bezpríznakovosti.
• Rúško - povinne pre všetkých vo výchovno-vzdelávacom procese (okrem RUVZ stanovených výnimiek).
• Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.
• Všetky skupiny normálne delene, resp. spájané.
• ŠKD - riadna činnosť, vrátane rannej a popoludňajšej služby (06.30 - 17.00 hod.)
• Záujmové útvary interne - zatiaľ nie.
• CVC + externe ZÚ (basketbal a strelectvo) - áno.
• NBV/ETV - riadne vyučovanie.
• Časový rozpis obedovania - tak, ako pred distančným vzdelávaním.

Nové číslo školského časopisu

Po niekoľkoročnej prestávke sa poradilo opäť vytvoriť redakčnú radu školského časopisu pod vedením p. uč. Verčimákovej. Opäť si tak môžete na 62 stranách prečítať novinky z našej školy. Na jednom mieste si môžete pozrieť čo nové sa udialo v škole, úspechy aj tvorbu našich žiakov, či rozhovory s učiteľmi. Príjemné čítanie v tomto predvianočnom období Vám želá Naša OSMIČKA.

Naša OSMIČKA - Zima 2021

Krabice plné lásky

Image Cítime úprimnú vďačnosť za deti z našej školy, zvlášť za deti z 1.stupňa, za ich rodičov, za našich pedagógov, za ich dobré srdce. Cítime úprimnú vďačnosť za možnosť zažiť solidaritu a empatiu, ktorú majú. Cítime úprimnú vďačnosť za to, že rozmýšľali, ako a čím by potešili iných, že prekonali svoju lenivosť, že sa dokázali podeliť s tým, čo majú. V tomto predvianočnom týždni sme mohli odovzdať 255 krabičiek do Michaloviec a Sobraniec v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojili.
Krabice plné lásky

Akcie v 3.C a ŠKD

ImageUverejňujeme fotografie z viacerých akcií, ktoré sa uskutočnili v 3.C a ŠKD. V galérii nájdete Mesiac úcty k starším, Vitamínový týždeň zdravia, Tekvičkovo, Prípravu na advent a Mikuláša. Fotografie na hlavnú školskú stránku poslala a poďakovanie patrí p. vychovávateľke M. Námešovej a tr. učiteľke K. Stretavskej.
Akcie v 3.C a ŠKD

Adoptuj si kravičku

Image Trieda 3.A sa zapojila do slovenského projektu "Adoptuj si kravičku". Spájame príjemné s užitočným, zabávame sa, niečo sa s naučíme a podporujeme spolu slovenský trh potravín. Súčasne rozvíjame i životnú zručnosť "STAROSTLIVOSŤ". Kravička je odo dňa adopcie (fiktívne) naša po celý jej ďalší život. Naša kravička pochádza z Čečejoviec, dali sme jej meno "Garfield" a získali pre ňu nielen rodný list, ale aj certifikát. :)
Adoptuj si kravičku


Mikuláš v škole

ImagePandémia nám kazí zábavu. Už druhý rok Mikuláš u nás nesedel na rebríku a nerobil diskotéku na školskom dvore. Stihol ale zájsť do tried a porozdávať deťom sladkosti. Trochu ich postrašil aj čert a upokojil anjel.
Mikuláš v škole

Mikuláš v triedach

ImagePod oknom, za oknom, stojí Mikuláš... A nielen tam. Prišiel aj do našich tried na prvom stupni. Tam ho čakal kopec malých Mikulášov, ktorí si pozreli peknú rozprávku, pripravili čižmičky, vyriešili úlohy a celému sprievodu Mikuláša aj pekne zaspievali. V inej triede zas prichystali pre Mikuláša tortu. Aktivity si môžete pozrieť v dvoch albumoch.
Mikuláš v triedach
Mikuláš v triedach


Future Classroom 5

ImageĎalším priestorom, ktorý sa podarilo dokončiť aj vďaka prostriedkom z projektu Modernejšia škola je Future Classroom 5. Triedu sme začali síce budovať zo svojich zdrojov, ale k jej dokončeniu pomohli financie z projektu, dobrovoľnícka práca aj aktivita žiakov VII.C a triednej učiteľky p. Balogovej.
Future Classroom 5

Relaxačné zóny

ImageV septembri škola dostala na svoj účet financie z projektu Modernejšia škola v celkovej výške takmer 30 000 €. Za necelý mesiac sa nám podarilo vďaka týmto zdrojom prebudovať jazykovú učebňu na moderný multifunkčný relaxačno-vzdelávací priestor. Vymenili sme klasické lavice za variabilné stoly v troch triedách a vybudovali sme aj tri relaxačné zóny v priestoroch vestibulov a na chodbách školy.
Relaxačné zóny


Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka


SPOLUPRÁCA - PARTNERI

FCL Brusel
European Schoolnet
1BK Michalovce

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client4
 • client5
 • client6
 • client8
 • client8
 • client9
 • client11
 • client12
 • client10
 • client1
 • client2
 • client3
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client26
 • client27

Do začiatku jesenných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2021 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP