• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5
banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Zápis do prvého ročníka - ONLINE FORMULÁR.

Zápis do prvého ročníka

ImageV záujme ochrany zdravia detí, rodičov aj učiteľov bude zápis do 1. ročníka školy realizovaný výlučne ELEKTRONICKY - formou online dotazníka. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Všetky dôležité informácie nájdete na špeciálnej podstránke - zápis.

Informácie k prijímačkam na stredné školy

V termíne do 26.02.2021 zverejnia riaditelia SŠ podmienky prijatia na štúdium a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 08.04.2021 do ZŠ najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na SŠ, z toho najviac 2 prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyššie spomenuté podmienky nevyžadujú.
Forma podanie prihlášky – listinná, podpísaná ZZ, prihlášky vytlačí výchovný poradca.
Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor je možné podať iba jednu prihlášku
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa prikladá iba pri štúdiu na tieto odbory: študijné odbory na strednej športovej škole, hutník, obrábač kovov, murár, tesár, strechár, železničiar, mechanizátor lesnej výroby, sanitár, všetky študijné zdravotnícke odbory na SZŠ, tanec,ochrana osôb a majetku, žiak so zdravotným znevýhodnením. O ďalších skutočnostiach, termínoch a koordinácii celého procesu budete priebežne informovaní.

Psychologická pomoc

Zvláštna doba, v ktorej práce žijeme neprináša vždy iba radostné a pokojné okamihy. Ak niekto zo žiakov potrebuje psychologickú pomoc môže sa obrátiť emailom na školskú psychologičku Mgr. Moniku Gulíkovú, s ktorou si dohodnete ďalšiu komunikáciu. Jej email je monika.gulikova@zsphorova.org. Zároveň sme kontakt aktualizovali aj na podstránke - poradenstvo.

Pokračuje dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia RÚVZ a krízového štábu sa školy v Michalovciach neotvárajú. S najväčšou pravdepodobnosťou akékoľvek zmeny nastanú až po jarných prázdninách. ŠKD pre kriticku infraštruktúru bude fungovať tak, ako doteraz.

2% z daní

Opäť sa na vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z daní. Takto získane finančné zdroje každoročne slúžia pre rozvoj školy či dofinancovanie projektov. Vopred všetkým prispievateľom ďakujeme. Tlačivo a postup nájdete na našej podstránke alebo priamo pod hlavným banerom na stránke.
TLAČIVO - a podstránka 2% z daní

Návrat žiakov od škôl

Ročníky 5.- 9. pokračujú minimálne do 22.1.2021 dištančné vzdelávanie podľa online covid rozvrhu. Na dištančnú formu prejde aj prvý stupeň. Pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v rizikovej infraštruktúre (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci) bude podľa zisteného záujmu otvorený ŠKD. Bližšie informácie nájdete na web stránkach svojich tried. Polročnú klasifikáciu uzavrieme k 31.1.2021. Situácia sa dynamicky mení. Akékoľvek zmeny budeme zverejňovať na tejto stránke, školskom FCB prípadne aj na školskom Instagrame.

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu koncoročnej uzávierky oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do utorka, 15.12.2020 cez stránku školy,resp do 16.12.2020 do 7.00 hod., telefonicky alebo e-mailom na adrese jedalen@zsphorova.sk. Po tomto termíne už nebude možné vyhlásiť nikoho. Zároveň žiadame stravníkov aby si uhradili dlžné sumy za stravu, taktiež z dôvodu uzavretia kalendárneho roka.

POKYNY PO DRUHOM KOLE TESTOVANIA

Testovania sa nemusia zúčastniť žiaci I. stupňa, bez ohľadu na vek dieťaťa. Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní – účasť na testovaní je na rozhodnutí žiakov a rodičov. Žiaci I. stupňa pri nástupe do školy po jarných prázdninách (utorok 10.11.2020) predkladajú "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Bez tohto vyhlásenia nemôže byť žiak v škole. Naďalej platí všeobecný zákaz vstupu rodičov do budovy školy.
Vyhlásenie bezinfekčnosti

DÔLEŽITÝ OZNAM

V prílohe uverejňujeme pokyny pre žiakov a rodičov týkajúce sa nástupu do školy 3.11.2020 po celoštátnom testovaní na COVID-19. Týkajú sa najmä žiakov prvého stupňa a ich rodičov a podmienok za akých môžu ďalej pokračovať v normálnom vyučovaní v škole. Druhá príloha je vyhlásenie, bez ktorého nemôže do školy nastúpiť 3.11.2020 žiadne dieťa.
Pokyny po celoplošnom testovaní na COVID-19
Vyhlásenie bezinfekčnosti

Pokyny žiakom

V prílohe uverejňujeme pokyny pre žiakov a informácie pre rodičov týkajúce sa priebehu online dištančného vyučovania. V prípade nejasnosti kontaktujte príslušnú triednu učiteľku. Online forma vyučovania začína od utorka 27.10.2020 podľa rozvrhu, ktorý je uverejnený v predošlej správe.
Pokyny - dištančné vyučovanie

Dištančné vzdelávanie

Od pondelka 26.10.2020 vláda SR zaviedla obmedzenie pohybu a nariadila dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa. V pondelok vyučovanie nebude. Učitelia budú mať online poradu, po ktorej Vás budú informovať o ďalšom postupe. Dištančné online vzdelávanie začne od utorka. V prílohe nájdete rozvrh naplánovaných online hodín. K ostatným predmetom dostanete informácie od triednych učiteľov. Vzdelávanie bude prebiehať v prostredí Office365 a Microsoft Teams. POZOR na zmenu času vyučovacích hodín.
Online "COVID" rozvrh tried

Nové video na YOUTUBE

Je neuveriteľné, že sa nám v týchto ťažkých časoch podarilo zrealizovať výstavbu ďalšej Triedy budúcnosti. Začiatok bol v čase najprísnejších protiepidemiologických opatrení, keď stavebná firma nemala ani kde kúpiť materiál. Dobrovoľníckú prácu rodičov realizovali vždy iba rodiny alebo priatelia. Žiaci sa po mesiacoch nadšene stretli a pustili do svojej časti prác. Problém bol objednať aj vybavenie, ale všetko sme to dokázali. Pozrite sa ako. Poďakovanie poskytovateľom grantov nájdete v popise videa. Našu prácu svojou návštevou dokonca ocenil aj minister školstva SR - Branislav Gröhling.
Príbeh vzniku Triedy budúcnosti.

Future Classroom IV.

Image #akosatoda - to je hashtag, ktorý pridávame k svojím mnohým príspevkom na Instagrame. Lenže to nie je iba hashtag, je to aj realita, spôsob ako sa snažíme aj s pomerne malými zdrojmi posúvať školu dopredu. Takmer vždy je to z externých finančných zdrojov. GRANTY,GRANTY, GRANTY a energia vynaložená na ich prípravu. Často je to s veľkým vypätím, vynaložením obrovskej energie a dokonca aj s prekážkami od neprajníkov. Lenže my nehľadáme výhovorky, ale spôsob #akosatoda. Ako si môžete pozrieť vo fotogalérii, veľkou mierou tentokrát prispeli rodičia a množstvo hodín pomáhali aj žiaci. Lebo chápu, že je to pre nich.
Fotogaléria - Trieda budúcnosti IV.

Návšteva ministra školstva SR

ImageV piatok 4.9.2020 našu školu navštívil minister školstva SR Branislav Gröhling, v doprovode vedúcej kancelárie ministra J. Lysákovej a hovorcu ministerstva T. Kostelníka. Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s výsledkami našej práce a bližšie sa informovať o fungovaní Tried budúcnosti (Future classroom), ktoré sme v našej škole vybudovali na základe európskeho projektu ITEC. Pán minister v priebehu krátkej návštevy pozdravil zamestnancov školy, učiteľov, vychovávateľky, kuchárky, žiakov prvého aj druhého stupňa. Rozprával aj s vedením školy o problémoch, ktoré škola má a načrtol niektoré možnosti spolupráce a podpory.
Návšteva ministra školstva

Výberové konanie

Riaditeľ školy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícii v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Bližšie podmienky nájdete v prílohe.
Podmienky pre uchádzačov

Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

V prílohe uverejňujeme informácie, pokyny a usmernenie pre žiakov a rodičov platné od 1.9.2020. Tak isto tu nájdete dotazník pred nástupom do školy a prehlásnie o bezinfekčnosti, ktoré je potrebné predložiť pred nástupom do školy a pri každom vynechaní vyučovania dlhšom ako tri dni.
Pokyny pre rodičov a žiakov
Dotazník pred nástupom
Bezinfekčnosť

COVID semafór

Image Manuál pre základné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Jednotlivé fázy sú na princípe semafóra. ZDROJ: minedu.sk

ZELENÁ
ORANŽOVÁ
ČERVENÁ

Záver školského roka

Image Tažký rok, nečakaný, rok aký nikto na jeho začiatku nepredpokladal. Za jeho zvládnutie patrí veľké poďakovanie žiakom, rodičom, učiteľom, vedeniu školy aj všetkým zamestnancom. Ani záver roka nebol ako vždy. Našťastie aspoň na konci sme sa mohli rozlúčiť bez rúšok, s usmevom aj slzami v očiach. Zopár fotografií z odovzdávania vysvedčení žiakom deviateho ročníka nájdete v prílohe.
Záver školského roka

Vybudovanie ďalšej Triedy budúcnosti

Image V roku 2019 sme po pozitívnej odozve pokračovali v premene klasických tried na moderné Triedy budúcnosti, inšpirované Future Classroom Labs v Bruseli a výsledkami projektu ITEC. Pre projektový zámer sa nám podarilo získať celkovo tri granty, ktoré so spolufinancovaním zabezpečili 15 000€ na výstavbu novej a doplnenie vybavenia predošlých Tried budúcnosti.
Fotogaléria z výstavby FC4
Čítajte viac

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka


SPOLUPRÁCA - PARTNERI

FCL Brusel
European Schoolnet
1BK Michalovce

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client11
 • client12
 • client10
 • client1
 • client2
 • client3
 • client4
 • client5
 • client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client25
 • client26
 • client27

Do začiatku jesenných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2020 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP