• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner4 banner5
banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Škola s prvou slovenskou - TRIEDOU BUDÚCNOSTI.

Oznam vedúcej jedálne

Vyhlásenie z obedov na posledné dva dni šk. roka, t.j. 28.6. a 29.6. je možné cez EDUPAGE do nedele do 14.00 a emailom alebo telefonicky do pondelka 28.6.2021 do 7.00. Vyhlásenie po tomto termíne nebude akceptované z dôvodu uzávierky štátnych dotácii na obedy.

Krst knihy v 5.A

ImageŽiaci 5.A triedy počas dištančného vzdelávania písali príbehy o škriatkovi Hupsovi. Aby boli príbehy zaujímavejšie, využili poznatky z informatiky a niektoré slová nahradili vloženým obrázkom. Vzniklo tak maľované čítanie - 18 krásnych príbehov o Hupsovi. Piataci si pozvali prvákov do triedy a spoločne pokrstili knihu Hupsove príbehy. Okrem toho si žiaci pripravili zaujímavé aktivity, ktoré súviseli práve s Hupsom a s rozprávkami. Bol to pre všetkých zaujímavý zážitok a žiaci 5.A potvrdili, že sú kreatívni, zodpovední a spoľahliví.
Krst knihy v 5.A

Future Classroom V.

ImagePostupne. Krok za krokom. Grant za grantom, s príspevkom z nového Občianského združenia, so spolufinancovaním školy aj s pomocou dotácie z rozpočtu Mesta Michalovce vzniká Future Classroom V. Stavebná fáza ukončená na 90%. V prílohe nájdete zopár fotografií z celého procesu výstavby. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom žiakov, ktorí sa na výstavbe podieľali vo forme dobrovoľníckej práce.
Fotogaléria - Trieda budúcnosti V.

Letný tábor

V dňoch 12. júla – 16. júla 2021 sa v škole uskutoční detský letný tábor. Bližšie informácie nájdete v prílohe aj na školskom Facebooku.
Letný tábor

Návrat žiakov

Od stredy 12.mája 2021 sa do školy vracajú všetci žiaci zo všetkých ročníkov aj tried. Výnimku majú iba žiaci, ktorí sú pozitívni a trvá im nariadená karanténa. Druhou výnimkou sú žiaci, ktorí boli označení ako úzky kontakt (rodič, súrodenec je pozitívny) a sú z tohto dôvodu v karanténe. Vyučovať sa bude podľa riadneho (prezenčného) rozvrhu. Podmienkou návratu do školy je:
- čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti - edupage, alebo v tlačenej podobe,
- negatívny atg test žiaka/čky - ODPORÚČANÝ (chráňme sa navzájom).
Ak potrebujete dodatočné informácie, obráťte sa na svoje triedne učiteľky.

Oznam vedúcej jedálne

Od stredy 12. mája 2021 sú na stravu opäť prihlásení všetci žiaci aj učitelia. Keďže nemáme zoznamy, kto má nariadenú karanténu, žiadame každého kto nechce/nemôže chodiť na stravu, aby sa odhlásil individuálne. Týka sa to žiakov aj učiteľov.

Oznam k zápisu žiakov

Vzhľadom na opakujúce sa otázky ohľadom prijatia žiakov do prvého či piateho ročníka, oznamujeme všetkým rodičom, že v najbližších dňoch vám odošleme predbežné oznámenia s ďalšími inštrukciami na vaše emaily, ktoré ste uviedli v žiadosti o zápis. Podľa aktuálne platných predpisov rozhoduje riaditeľ školy o prijatí do 15.06.2021, ak má k dispozícii všetky potrebné dokumenty. Na základe odporúčania RÚVZ je v škole aktuálne vyhlásené riaditeľské voľno, preto sa budeme snažiť komunikovať prednostne elektronicky, prípadne poštou.

Riaditeľské voľno

Z dôvodu šírenia pozitívnych prípadov ochorenia Covid a celkovej epidemiologickej situácii, po dohode s RÚVZ a zriaďovateľom školy vyhlasuje škola v termíne od 5. mája do 11. mája (vrátane) RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Bližšie informácie sa dozviete od triednych učiteliek.

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu riaditeľského voľna sú všetci žiaci a zamestnanci automaticky vyhlásení z obedov v termíne od 5.5.2021 do 11.05.2021. Triedy, ktoré pokračujú v nariadenej karanténe aj po skončení riaditeľského voľna, sú z obedov vyhlásené naďalej.

Organizácia školy od 26.04.2021

Od pondelka 26.04.2021 nastupujú do školy všetky ročníky. Pre účasť na prezenčnom vyučovaní je potrebné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a negatívny AG test žiaka a jedného rodiča. Odoslanie dokladov odporúčame cez EDUPAGE (web alebo mobilná aplikácia). Na odoslanie sa musíte prihlásiť rodičovským kontom. Cez konto žiaka odoslanie nie je možné. Prihlasovacie meno je email rodiča, ktorý ste zadali ako svoj kontaktný email (zvyčajne pri zápise, prípadne ho aktualizujete každý rok v septembri). Ak máte problém, prípadne ďalšie otázky, kontaktujte tr. učiteľa. PODROBNÝ NÁVOD NA ODOSLANIE.
Výnimky z testovania:
• 14 dní od druhej vakcíny Pfeizer, Moderna
• 28 dní od prvej vakcíny Astra Zeneca
• lekárom potvrdené prekonanie ochorenia Covid - platnosť 180 dní
• lekárom potvrdená diagnóza oslobodzujúca od testovania
Čestné prehlásenie, preukázanie negativity atg testovania žiakov a rodičov platí pre všetkých žiakov II. stupňa, každých 7 dní. Odosielať prehlasenia cez edupage môžete aj pre žiakov I. stupňa.

Organizácia školy od 19.04.2021

ImageRočníky 1.-4. pokračujú prezenčne, tak ako doteraz. Ročníky 5. - 7. pokračujú dištančne, ale podľa nového upraveného rozvrhu. Ročníky 8. - 9. sa vracajú do školy. Budú sa učiť dva týždne podľa adaptačného rozvrhu. Všetky ďalšie informácie aj upravené rozvrhy dostanete od triednych učiteľov. Vyhlásenie o bezinfekčnosti a certifikáty s negatívnym výsledkom odporúčame odosielať prostredníctvo Edupage. Tu nájdete - NÁVOD.

Zápis do prvého ročníka

ImageV záujme ochrany zdravia detí, rodičov aj učiteľov bude zápis do 1. ročníka školy realizovaný výlučne ELEKTRONICKY - formou online dotazníka. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Všetky dôležité informácie nájdete na špeciálnej podstránke - zápis.

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka


SPOLUPRÁCA - PARTNERI

FCL Brusel
European Schoolnet
1BK Michalovce

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client11
 • client12
 • client10
 • client1
 • client2
 • client3
 • client4
 • client5
 • client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client25
 • client26
 • client27

Do začiatku jesenných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2020 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP