• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner4 banner5
banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Škola s prvou slovenskou - TRIEDOU BUDÚCNOSTI.

Preberanie AG samotestov

Termín: 22.9. a 23.9.2021 od 14.00 - 16.30 hod. Pri vchode do hlavnej budovy školy.
Podmienky:
- rúško a vlastné pero,
- AT testy môžu prebrať iba zákonní zástupcovia žiakov, oproti podpisu,
- do budovy vstupuje iba jeden zákonný zástupca,
- nárok na AT samotestovacie balíčky majú iba tí zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záväzný záujem.
Návod na použitie je zverejnený na web stránke školy (v predošlej správe) aj na FB profile školy.

Návod na použitie AG testov

Rodičia, ktorí prejavili záujem o samotestovacie AG sady dostatnú/dostali balíčky testov domov. Po kliknutí na link sa Vám zobrazí návod na použitie danej testovacej sady.
Antigénový test - návod

Ponuka krúžkov

Po kliknutí na prílohu si môžete pozrieť bohatú ponuku krúžkov v našej škole. Pribudlo viac krúžkov, ktoré povedú tréneri a lektori. Novinkou je napríklad gymnastika či tanečné divadlo. Opäť začína pracovať krúžok pre tvorbu školského časopisu. Veľké množstvo športových krúžkov, jazykových, pribudol napríklad francúzsky jazyk, ale nájdete v ponuke aj strelecký či fotografický krúžok. Výber krúžku nahlási žiak triednej učiteľke.
Zoznam krúžkov 2021

Školská jedáleň - informácie

Od 1.8.2021 skončilo plošné poskytovanie obedov zadarmo. S tým súvisí aj zmena niektorých predpisov a termínov. Väčšinu z nich nájdete v zápisnom lístku stravníka. Žiak po odovzdaní vyplnenej a podpísanej prihlášky je stravníkom na celý školský rok. Ďalšou zmenou je to, že už sa neuhrádza záloha na stravu, ale každý žiak, ktorému vzniká povinnosť za stravu platiť (vyčerpal zálohu z minulého obdobia) dostáva poštový poukaz na aktuálnu dlžnú sumu. Stravné sa uhrádza vopred, do 3 dní po obdŕžaní poštovej poukážky. Stravné je potrebné platiť na účet uvedený na poštovej poukážke. Číslo účtu v tvare IBAN : SK77 7500 0000 0040 2820 2438 V prípade že rodič nebude akceptovať zmenu financovania stravného, má možnosť dieťa zo stravy vyhlásiť.
Zápisný lístok - jedáleň

Informácie k začiatku šk. roka

1. ročník – otvorenie šk. roka spoločne vo veľkej telocvični – 09.00 hod. – následne v triedach – vstup rodičov do tried povolený – ďalšie informácie dostanete v triede od svojej triednej učiteľky a vychovávateľky – ŠKD a šk. jedáleň – nie. K otvoreniu šk. roka potrebujete – ÚSMEV A DOBRÚ, POZITÍVNU NÁLADU.
2. – 9. ročník – 08.15 hod. – v triedach – otvorenie šk. roka cez školský rozhlas, následne podľa pokynov triednej učiteľky/a – po ukončení rozchod – ŠKD a šk. jedáleň – nie
Vo štvrtok 2.9. žiaci (u prvákov rodičia) záväzne nahlásia svojej triednej učiteľke/ovi záujem o stravovanie v školskej jedálni riadna prevádzka ŠKD a školskej jedálne začína v piatok 03.09.2021
Triednictvo a zloženie pedagogického zboru nájdete v časti - zamestnanci. Okrem rodičov 1. ročníka je zákaz vstupu rodičom a cudzím osobám do budovy školy.
Zoznam žiakov 1.A | Zoznam žiakov 1.B | Zoznam žiakov 1.C | Zoznam žiakov 5.A | Zoznam žiakov 5.B | Zoznam žiakov 5.C

Samotestovacie AG testy

Na základe pokynu Ministerstva školstva SR môže každý zakonný zástupca požiadať o balík 25ks AG testov pre svoje dieťa. Možnosť AG samotestovania môžu využiť všetci žiaci/čky, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie Covid-19. Ponuka je bezplatná a nevyplývajú z nej žiadne ďalšie povinnosti (iba podpísať prevzatie). Viac informácii Vám môžu poskytnúť triední učitelia, ktorí budú zisťovať aj záujem. Táto aktivita MŠ SR je určená prioritne na prevenciu. ZDRAVIE JE NA PRVOM MIESTE.
Návod na použitie AG samotestu

Sme inšpiráciou pre ostatné školy

V júli 2021 našu školu navštívili opäť pracovníci Ministerstva školstva. Natočili o našich Triedach budúcnosti video, ktoré má inšpirovať ostatné školy k zmenám a ukázať #akosatoda. Video za 24 hodín od zverejnenia dosiahlo cez 10 000 pozretí a pozitívnu odozvu v rámci celého Slovenska. Patrí aj k najzdieľanejším videám v rámci oficiálneho facebookového profilu ministerstva. Zdieľali ho aj na facebookovom profile zriaďovateľa Michalovce - srdce Zemplína aj na oficiálnej web stránke mesta Michalovce. Je to pre nás veľkým ocenením našej práce.
Link na video

Dotácia na obedy 2021/22

Dotácia na obedy pre žiakov ZŠ bude od septembra 2021 vo výške 1,30€ na jeden obed. Na dotáciu má nárok:
- dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- dieťa, ktoré žije v rodine ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
- dieťa, ktorého rodič nepožiadal v mesiaci júl o daňový bonus,
- každé dieťa, kde najmenej 50% detí je z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
Podmienkou zaradenia do zoznamu oprávnených žiadateľov je doklad z UPSVaR o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi, alebo iný relevantný doklad potvrdzujúci, že dieťa má nárok na dotáciu. Predmetné doklady je nutné priniesť osobne do školy v termíne do 09.08.2021

Záver školského roka

ImageMáme tu záver jedného z najnáročnejších školských rokov. Dlhé mesiace sme sa videli iba cez obrazovky počítačov, dištančne. Našťastie aspoň posledné týždne sme mohli stráviť spoločne v škole. Podobne netradičný, ako bol školský rok, bol aj záver roka. Žiadne spoločné stretnutie na školskom dvore, žiadna rozlúčka s deviatakmi, žiadne oficiálne rozlúčenie s odchádzajúcimi kolegami. Všetko sa odohralo iba v triedach, kabinetoch, relax miestnosti. Tak vám prinášame aspoň fotografie.
Záver školského roka 2020/2021

Ďalší úspešný projekt

Naša škola uspela v ďalšom grante. O grant v projekte Modernejšia škola sa uchádzalo neuveriteľných 1845 škol. To sú takmer 2/3 všetkých ZŠ a SŠ na Slovensku. Uspelo 144 projektov a náš je medzi nimi. Je to celkom potešujúce, že sme uspeli v takejto konkurencii. Aj keď grantova výzva akoby vychádzala z našich Tried budúcnosti. Uchádzalo sa aj 5 ďalších michalovských ZŠ, uspeli sme zatiaľ iba my. Dokonca v plnej žiadanej výške – 29 170€. Ak stihneme celú realizáciu počas prázdnin, tak sa v ďalšom školskom roku môžete opäť tešiť na modernejšiu a krajšiu školu. Autormi projektu sú Ján Palkoci a riaditeľ školy Slavko Pavolko.

Oznam vedúcej jedálne

Vyhlásenie z obedov na posledné dva dni šk. roka, t.j. 28.6. a 29.6. je možné cez EDUPAGE do nedele do 14.00 a emailom alebo telefonicky do pondelka 28.6.2021 do 7.00. Vyhlásenie po tomto termíne nebude akceptované z dôvodu uzávierky štátnych dotácii na obedy.

Krst knihy v 5.A

ImageŽiaci 5.A triedy počas dištančného vzdelávania písali príbehy o škriatkovi Hupsovi. Aby boli príbehy zaujímavejšie, využili poznatky z informatiky a niektoré slová nahradili vloženým obrázkom. Vzniklo tak maľované čítanie - 18 krásnych príbehov o Hupsovi. Piataci si pozvali prvákov do triedy a spoločne pokrstili knihu Hupsove príbehy. Okrem toho si žiaci pripravili zaujímavé aktivity, ktoré súviseli práve s Hupsom a s rozprávkami. Bol to pre všetkých zaujímavý zážitok a žiaci 5.A potvrdili, že sú kreatívni, zodpovední a spoľahliví.
Krst knihy v 5.A

Future Classroom V.

ImagePostupne. Krok za krokom. Grant za grantom, s príspevkom z nového Občianského združenia, so spolufinancovaním školy aj s pomocou dotácie z rozpočtu Mesta Michalovce vzniká Future Classroom V. Stavebná fáza ukončená na 90%. V prílohe nájdete zopár fotografií z celého procesu výstavby. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom žiakov, ktorí sa na výstavbe podieľali vo forme dobrovoľníckej práce.
Fotogaléria - Trieda budúcnosti V.

Letný tábor

V dňoch 12. júla – 16. júla 2021 sa v škole uskutoční detský letný tábor. Bližšie informácie nájdete v prílohe aj na školskom Facebooku.
Letný tábor

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka


SPOLUPRÁCA - PARTNERI

FCL Brusel
European Schoolnet
1BK Michalovce

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client4
 • client5
 • client6
 • client8
 • client8
 • client9
 • client11
 • client12
 • client10
 • client1
 • client2
 • client3
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client26
 • client27

Do začiatku jesenných prázdnin zostáva

Copyrights © 2014 - 2021 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP