• /Domov
 • /Kontakt
banner1 banner2 banner4
banner6

priateľská k deťom

bezpečné prostredie

kamerový systém

školský psychológ

žiaci v budovách podľa veku

výhodná poloha v centre mesta

bezproblémové parkovanie

vedľa mestského parku

banner7 sublayer1 sublayer2 sublayer3 sublayer4 sublayer5 sublayer6 sublayer7
banner16

UČÍME PRE ŽIVOT

angličtina, informatika, vysokoefektívne učenie, čítanie s porozumením, moderné písmo, netradičné športy

banner18

Škola s prvou slovenskou - TRIEDOU BUDÚCNOSTI.

VENUJTE nám 2% z daní - TLAČIVO - a viac INFO
ĎAKUJEME

Záver školského roka

Image Tažký rok, nečakaný, rok aký nikto na jeho začiatku nepredpokladal. Za jeho zvládnutie patrí veľké poďakovanie žiakom, rodičom, učiteľom, vedeniu školy aj všetkým zamestnancom. Ani záver roka nebol ako vždy. Našťastie aspoň na konci sme sa mohli rozlúčiť bez rúšok, s usmevom aj slzami v očiach. Zopár fotografií z odovzdávania vysvedčení žiakom deviateho ročníka nájdete v prílohe.
Záver školského roka

Vybudovanie ďalšej Triedy budúcnosti

Image V roku 2019 sme po pozitívnej odozve pokračovali v premene klasických tried na moderné Triedy budúcnosti, inšpirované Future Classroom Labs v Bruseli a výsledkami projektu ITEC. Pre projektový zámer sa nám podarilo získať celkovo tri granty, ktoré so spolufinancovaním zabezpečili 15 000€ na výstavbu novej a doplnenie vybavenia predošlých Tried budúcnosti.
Fotogaléria z výstavby FC4
Čítajte viac

Oznam vedúcej jedálne

Z dôvodu korektného uzavretia školského roka, oznamujeme stravníkom, že vyhlásenie z obedov je možné iba do utorka 23.6.2020 do 14.00 hod. cez stránku školy, resp, ešte ráno, 24.6.2020 do 7.00 hod. telefonicky alebo e-mailom na adrese jedalen@zsphorova.sk. Po tomto termíne už nebude možné vyhlásiť nikoho

Vyučovanie v dňoch 22.6. - 26.6.2020

Týmto Vás informujeme, že po konzultácii s jednotlivými základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce, zriaďovateľ považuje mimoriadne prerušenie vyučovania v 6.-9. ročníku základných škôl v termíne od 22.06 do 30.06.2020 za zachované. Jednotlivé základné školy zorganizujú, najmä u žiakov 9. ročníkov, podľa možností aj ostatných ročníkov, vrátenie učebníc a prevzatie osobných vecí žiakov a odovzdanie vysvedčení. Žiaci 6. - 9. ročníka teda na vyučovanie nenastupujú. Oznam pre deviatakov. Sledujte informácie od triednych učiteľov ohľadom organizácie posledných dní a fotenia tabla.

Pokyny k nástupu žiakov do školy

V prílohách uverejňujeme pokyny pre rodičov a žiakov 1. - 5. ročníka k nástupu do školy od 1. júna 2020. Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologicku situáciu žiadame každého rodiča o dôsledné preštudovanie, vyplnenie vyhlásenia a rešpektovanie uvedených pokynov.
Pokyny
Vyhlásenie (pdf)
Vyhlásenie (rtf)

Administrácia prihlášok na stredné školy.

Prosíme rodičov a žiakov 9. ročníka, aby prišli podpísať prihlášky a návratky na stredné školy. Administrácia bude prebiehať v pondelok až stredu 27. – 29.04.2020, v čase od 09.00 – 12.00 hod. Administrácie sa musí zúčastniť zákonný zástupca aj žiak, od obidvoch sa vyžaduje podpis. Administrácia bude prebiehať vo vestibule hlavnej budovy za dodržania prísnych hygienických opatrení. Prosím, dodržujte patričné odstupy, používajte rúška a doneste si vlastné pero. ROZPIS: IX.A - pondelok 27.04.2020, IX.B - utorok 28.04.2020, IX.C - streda 29.04.2020. Zároveň si žiaci môžu zobrať svoje veci zo skriniek. Nezabudnite si preto aj svoje kľúče.

Dôležité informácie

Minister školstva B. Gröhling po rokovaní vlády informoval o opatreniach týkajúcich sa aj ZŠ. Vyučovanie bude prerušené do odvolania. Testovanie 9 je pre žiakov 9. ročníka zrušené. Prihlášky na stredné školy bude možné podávať do 15. mája 2020, bez nutnosti lekárskeho potvrdenia. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020. Zápis žiakov do prvého ročníka je presunutý od 15.04.2020. Aj napriek tomu v najbližších dňoch uverejníme online formulár pre zápis, aby sme umožnili rodičom zapisať dieťa elektronicky, bez nutnosti osobnej návštevy školy.

Informácie - utorok 17.03.2020

Chceme upozorniť všetkých žiakov, rodičov aj učiteľov, že v súčasnosti nie sú prázdniny, ale ide o prerušenie vyučovania v dôsledku karanténnych opatrení. Urobíme čo je v našich silách, aby vzdelávanie pokračovalo aspoň v obmedzenom režime prostredníctvom web stránok (1. stupeň), emailov, Office 365 a Teams (2. stupeň). Dnes žiakom na 2. stupni odošlú tr. učitelia hromadné emaily na ich email v Office 365 (Outlook). Každý žiak odpovie svojej triednej učiteľke (ak je to možné). Ak niektorá trieda nedostane dnes do 14:00 email od svojej tr. učiteľky, napíšte p. riaditeľovi /skola@zsphorova.sk/, prípadne nás môžete kontaktovať aj cez Instagram. Poprosíme rodičov, aby skontrolovali, či žiak odpovedal na email svojej triednej učiteľke. Zároveň dnes by sa mali objaviť informácie aj na triednych web stránkach 1. stupňa.

Informácie pre žiakov 2. stupňa

Žiaci na 2. stupni sa v priebehu pondelka a utorka prihlásia na svoje školské emaily v doméne zsphorova.org. Pristupujete k nim cez stránku www.office.com. Každý žiak ma vytvorený email v tvare meno.priezvisko@zsphorova.org. Heslo by ste mali mať odfotené v mobile. Vytvárali sme ich na informatike. Každý ma email v tvare meno.priezvisko@zsphorova.org. Rovnaký tvar majú aj emaily učiteľov. Môžete napísať testovací email svojej triednej učiteľke/učiteľovi. Je možné, že niekto nebol v škole, keď sme vytvárali školské emaily. Ak nemáte svoje prístupové údaje, kontaktujte svojho vyučujúceho informatiky so žiadosťou o reset hesla alebo vytvorenie konta. Učitelia budú mať v pondelok a utorok online vzdelávanie. Od stredy 18.3.2020 si denne skontrolujte školský email. Budete tam dostávať úlohy, zadania, pokyny. Sledujte aj školský facebook a všetci dajte follow na školský instagram, kde budete mať cez story najrýchlešie info. Nainštalujte si do mobilu aj appky Microsoft Outlook a Microsoft Teams, čím získate najpohodlnejší prístup. Prístup do oboch je cez váš email (.org) a jeho heslo.

Informácie pre žiakov 1. stupňa a ich rodičov

Žiaci na 1. stupni nemajú ešte školské emaily. Na zadávanie úloh budú slúžiť tak ako doteraz triedne web stránky. Na nich spolupracujú triedna učiteľka aj vychovávateľka. V pondelok a utorok budú mať žiaci voľno, úlohy by ešte nemali mať. Učitelia v uvedených dňoch absolvujú online školenia. Online vzdelávanie žiakov by malo začať od stredy. Budeme sa snažiť, aby najmä na 1. stupni bolo "online" vzdelávanie veku primerané a aby ho deti zvládli samostatne, tak aby nezaťažilo veľmi rodičov.

Karanténa

Z dôvodu vysokej chorobnosti a počtu neprítomných žiakov riaditeľ školy udeľuje na piatok 13. marca 2020 RIADITEĽSKÉ VOĽNO. Od pondelka 16.03.2020 do 29.03.2020 je nariadená CELOSLOVENSKÁ KARANTÉNA. Riadne vyučovanie sa začne podľa aktuálnych informácii 30. marca 2020. Termín Testovania 9 zatiaľ zostáva nezmenený. Z nariadenia uvedeného nižšie vyplýva okrem iného aj to, že: "riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy." O ďalšom postupe v zmysle tohto usmernenia vás budeme informovať najneskôr v pondelok 16.03.2020. Upozorňujeme všetkých, že toto nie sú prázdniny, ale ide o prísne karanténne opatrenie. Sledujte preto denne túto web stránku, prípadne školský facebook a instagram.
Usmernenie č. 4

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

V posledných dňoch prichádzali z rôznej úrovne (zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj, Ministerstvo školstva) rôzne usmernenia reagujúce na hrozbu šírenia koronavírusu. Všetky sme zdieľali na sociálnych sieťach aj v popup správach na tomto webe. Z dôvodu dostupnosti uverejňujeme najdôležitejšie z nich.
Usmernenie č. 3
Usmernenie č. 2
Usmernenie č. 1

Deň v županoch

ImagePosledný piatok v mesiaci opäť priniesol trochu zábavy. O to viac, že to bol posledný deň pred jarnými prázdninami. Tentokrát sme si užili deň v županoch. Fotografie z jednotlivých tried si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Deň v županoch

Valentínsky venček

ImageV piatok 22.02.2020 sa uskutočnil v našej veľkej telocvični Valentínsky venček. Krásna akcia, pri ktorej sa naši žiaci prvykrát ocitnú na skutočnom plese. Krásne oblečené mladé dámy a mladí páni, vynikajúce pohostenie aj pekný program ocenili všetci prítomní. Veľké poďakovanie patrí organizátorkam aj rodičom, ktorí pomohli najmä s občerstvením. Fotografie si vďaka žiakom fotokrúžku môžete pozrieť po kliknutí na link. Čoskoro by malo pribudnúť aj video.
Venček - foto

Šašobál

ImageNaša škola organizuje množstvo aktivít, aby sa v nej žiaci cítili čo najlepšie. Jednou z nich je aj tradičný Šašobál. Tentokrát najťažšiu úlohu hlavného zabávača zvládli spoločne p. uč. Haníková a Gajdošová, s výraznou pomocou ďalších pani učiteliek a vychovávateliek z prvého stupňa. Žiaci sa opäť vyšantili a predviedli kreatívne masky v slnkom zaliatej veľkej telocvični.
Šašobál - foto
Šašobál na youtube

Úspech v súťaži Ruské slovo

Dňa 19. 2. 2020 sa na ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach konalo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO na tému ĎAKUJEME ZA MIER, venované 75. výročiu konca II. svetovej vojny. Naša žiačka Natália Mitso z 8. B triedy sa v tejto súťaži umiestnila na 1. mieste , v kategórii - poézia - rusky hovoriace prostredie 8. - 9. roč. a postupuje do celoslovenského kola. Žiačka Želmíra Jakubocová z 8. A triedy sa umiestnila na 2. mieste v kategórii - poézia - 8. - 9. roč. Pripravovala Mgr. Katarína Borzová.

EKO deň

ImageŽiaci 1. stupňa boli 18.2.2020 lektorkami z EVIANA n.o. preškolení o ochrane životného prostredia a o separovaní odpadov v škole aj doma. Prváci a druháci formou hranej rozprávky O princeznej Lesanke pomáhali vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučili sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť. Tretiaci a štvrtáci sa šikovne popasovali s otázkou triedenia odpadov formou náučnej hry "Človeče zamysli sa!" A že sa všetci zamýšľali a išlo im to skvele dokazujú fotografie.
EKO deň

Projekty z biológie

Image Žiaci šiesteho ročníka v rámci projektu ,,Bunka“ na hodinách biológie vytvorili v skupinách jej 3D modely, kde okrem základných orgánčekov pridali ešte jednu vymyslenú ,,EXTRA-organelu“. Tá vyjadrovala špeciálnu schopnosť (samoliečba, neviditeľnosť, lietanie, pohlcovanie vírusov atď.). Žiaci vytvorili učebnú pomôcku pomocou ktorej ľahšie pochopili stavbu bunky, upevnili tímovosť, predviedli kreativitu a podporili svoju fantáziu. Výsledkom sú zaujímavé projekty zdobiace našu chodbu.
Projekty z biológie

Úspech v grantovom programe #mamnato

ImageDo tretice všetko dobré. Z troch podaných projektov na podporu nášho systému Future Classroom sme uspeli vo všetkých troch. Nadácia Slovenskej sporiteľne vybrala náš projekt Trieda budúcnosti do verejného hlasovania v rámci grantového programu #mamnato. Zo stovky projektov v rámci celého Slovenska sa nám s neuveriteľnou podporou žiakov, rodičov, verejnosti a vďaka premyslenému marketingu podarilo skončiť na prvom mieste s celkovým počtom 7104 hlasov, pričom prvých desať projektov získalo grant vo výške 8000€. Celkovo zo všetkých troch projektov budú naše projektové zámery podporené sumou takmer 15 000€.
Grant #mamnato SLSP

Úspech v ďalšom projekte

Image Naša škola získala ďalšiu podporu z grantového programu Škola budúcnosti z Karpatskej nadácie s podporou spoločnosti T-Systém. 13. februára 2020 sa riaditeľ školy S. Pavolko zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní symbolických šekov. Prevzal ho z rúk viceprezidenta spoločnosti T-Systems Slovakia Juraja Girmana a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel. Aj tento grant pomôže v dobudovaní našich existujúcich Tried budúcnosti a v školení učiteľov, aby dokázali využívať všetky možnosti, ktoré tento najmodernejší vzdelávací priestor ponúka. Autorom tohto aj predošlého projektu je Ján Palkoci.
Odovzdávanie grantov - Karpatská nadácia

Úspech v projekte

ImageNaša snaha o inovatívne zmeny v škole v podobe budovania najmodernejších učební Future Classroom oslovuje mnohé firmy a vďaka tomu sa nám darí získavať finančné zdroje na výstavbu a doplnenie zariadenia. Čím špičkovejšia firma, tým viac ľudia v nej chápe, že sa snažíme vytvoriť niečo ojedinelé, nielen na slovenskej ale aj európskej úrovni. Bohužiaľ, nie vždy sa stretávame s pochopením doma. Triedy budúcnosti budujeme nie s podporou systému, ale skôr napriek nemu. Ďalším našim úspechom je získanie grantu od Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis. Náš projektový zámer podporili v maximálnej možnej výške grantu.
Bližšie info o spoločnosti Accenture a nádácii Pontis

Ďalšia rekonštrukcia

Image Objekty našej školy sú najstaršími školskými budovami v meste. Aj napriek tomu sa v rámci svojich finančných možností a kompetencií snažíme neustále zlepšovať podmienky v škole. Bohužiaľ, väčšie rekonštrukcie škola nie je oprávnená vykonať, pretože ide zvyčajne o kapitálové výdavky, ktoré musí schváliť Mestské zastupiteľstvo. Snažíme sa preto zlepšiť podmienky aspoň vo vnútri školy, v učebniach, triedach či kabinetoch. Aktuálne prešla rekonštrukciou spojovacia chodba, ktorou vchádzajú do školy žiaci. Rekonštrukciu vykonali Služby mesta Michalovce. Čoskoro, po dodaní PVC bude dokončená aj podlaha.
Chodba - rekonštrukcia

Dobré skutky

ImageNašich žiakov vedieme aj k dobročinnosti. Preto sa viaceré triedy rozhodli použiť zisk z vianočnej tržnice na charitu. Žiaci 6.B,6.C a 7.B podporili neziskovú organizáciu Človek v ohrození a zakúpili "Skutočné darčeky"- školské pomôcky a teplé oblečenie pre deti v utečeneckých táboroch, kuriatka a kozu pre chudobné rodiny v Keni. Žiaci 8.A venovali zisk 150 €, krmivo a teplé deky zvieratkám v útulku. Všetkým žiakom a ich triednym učiteľkám ďakujeme za krásne gesto.
Dobré skutky

Čaj v 1.C

Image Celý týždeň sa v oddelení Včeličiek 1.C niesol vo voňavom duchu horúceho čaju a učením zážitkom. Najprv sme sa s deťmi rozprávali o bylinkách, ako sa zbierajú, sušia a na čo sa využívajú. Rozprávali sme sa o čajoch a samozrejme, že sme si čajíky aj uvarili. Keďže deti doniesli aj medík, tak sme využili pohostenie v reštaurácii u včielky Máji pri čajíku a chlebíku s medom, kde nás obslúžili šikovní kuchtíci. Ďalšou úlohou detí bolo prísť do reštaurácie, pozdraviť, objednať si a zaplatiť. Využili sme finančnú gramotnosť v praxi. A keďže sa všetkým takto strávené popoludnia páčili, varenie čaju si užijeme počas celej zimy.
Čaj v 1.C

Európsky úspech

ImageDňa 15.01.2020 Európska školská sieť (European schoolnet) so sídlom v Bruseli ako organizácia združujúca 34 európskych Ministerstiev školstva oficiálne zaradila ZŠ Pavla Horova v Michalovciach do siete Tried či laboratórii budúcnosti (Future Classroom Labs - skratka FCL). Ocitli sme sa v spoločnosti nainovatívnejších škôl a školských zariadení v Európe. Význam tejto skutočnosti dokazuje aj fakt, že napríklad najbohatšia krajine EU má v súčastnosti iba jednu takúto školu. Podobne iba jedna škola je v Taliansku, Španielsku či Holandsku. A pritom my máme vybudované tri triedy, z ktorých dve sú už vybavené aj technológiami. Na vybudovanie FCL sme nezískali žiadnu podporu oficiálnych slovenských školských inštitúcii. Celý priestor vznikol iba vďaka nášmu odhodlaniu, energii, spolupráci a vďaka pomoci sponzorov. Po kliknutí na link nižšie si môžete pozrieť celú sieť (školy sú červené značky) a v pravej časti nájdete jednotlivé školy a laboratória. Rozhodne sa nemáme za čo hanbiť ani v európskom porovnaní.
Európska sieť FCL
Oficiálne foto pre FCL Brusel

Akcia VSE

Image V spolupráci s firmou VSE sa uskutočnilo v našej veľkej telocvični zaujímave podujatie o fyzike, energii, jej využití aj možnostiach. Žiaci 8. a 9. ročníka si nielen vypočuli zaujímavé informácie, ale si aj mohli prakticky skúsiť niektoré činnosti. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Akcia VSE

Archív správ

Citáty výroky poznámky

Dobro a pravda sa navzájom podmieňujú. KONFUCIUS
Citát
...OTÁZKA: Vymenujte šiestich Štúrovcov. ODPOVEĎ: Ľudovít Štur, jeho mama, jeho otec, všetci bratia a sestry a celá jeho blízka rodina ...
Odpoveď žiaka v písomke
Pri vysvetľovaní delenia dvojciferným deliteľom žiaci, ktorí nie sú pri tabuli, sa rozprávajú, potom iba opíšu a ďalej nedávajú pozor. Potom sa divia, že tomu nerozumejú.
Poznámka


SPOLUPRÁCA - PARTNERI

FCL Brusel
European Schoolnet
1BK Michalovce

BLOG

V tejto časti budeme uverejňovať textové správy bez fotodokumentácie. Budú tu aj upozornenia na nové príspevky na blogu. Pre zobrazenie kliknite na slovo BLOG. Najzaujímavejšie príspevky z blogu nájdete aj úplne dole na stránke.

Blog

Ako to vidím ja - Dana Bubánová. Príspevok bývalej žiačky, aktuálne tretiačky na bilingválnom gymnáziu o pohľade na svoju bývalú školu a jej učiteľov.

Blog

Prvý príspevok od bývalého žiaka. Napísal ho Daniel Bereš, ktorý ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009 a v súčasnosti študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Blog

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov. Čoskoro bude nasledovať príspevok bývalého žiaka.

Image

Jazyková učebňa III.

Najväčšie benefity našej školy

Škola patrí svojou vybavenosťou medzi absolútnu špičku slovenských škôl. Vďaka dvom veľkým úspešným projektom škola získala takmer 500 000€. Do mnohých škôl na Slovensku sa investovalo oveľa viac. Boli to však investície do fásad, podláh, kúrenia. Nič z toho priamo nezlepšuje kvalitu vzdelávania. U nás išla väčšina zdrojov na pomôcky, technické vybavenie, moderné metódy a formy výučby. Každá z 27 tried má pripojenie na internet a dataprojektor. Ďalšie priestory tvoria odborné učebne - 3 počítačové,3 jazykové a 2 multimediálne. IKT vybavenie predstavuje 80 počítačov,40 dataprojektorov,40 notebookov, optické pripojenie na internet a wifi v budovách pre starších žiakov.

Moderné písmo

Š

kola má vzdelávať pre život. Vysvetlenie zmeny písma je veľmi jednoduché. Napíšte si jednu vetu na papier. Ak by vám tú istú vetu napísal prváčik, myslíte si, že by sa podobali? S viac ako 90% pravdepodobnosťou – NIE. Ľudia v dospelom živote, ale aj žiaci na druhom stupni ZŠ či stredoškoláci píšu úplne ináč. Hlavný dôvod je ten, že potrebujú napísať veľa textu za čo najrýchlejší čas. Preto si tvar písmen zjednodušujú. Upúšťajú od úhľadného písania, hľadajú kompromis medzi tlačeným a písaným písmom. Často text po deťoch učitelia ťažko prečítajú. Niekedy sa stane, že ani deti po sebe nevedia písmo prečítať. Comenia Script uľahčuje písanie, učenie sa jednotlivých predmetov a celkové fungovanie v škole. Comenia Script je nespojené písané písmo. Mnohé písmená sú písané jedným ťahom. V druhom ročníku sa žiaci oboznámia aj s „klasickým“ písaným písmom, teda nehrozí, že ho nebudú vedieť prečítať. Budú ho poznať, ale nebudú ním písať. Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i pre ľavákov, čo princíp súčasného písma neumožňuje.

Jazyky

Ak sa v dnešnej dobe pozriete na ponuky škôl, v mnohom sa podobajú. Každá ma počítače, každá je zameraná na jazyky, ponúka rôzne športy, kopec krúžkov. Predsa však konečný výsledok je úplne iný. Už niekoľko rokov sa snažíme prebudovať systém výučby cudzích jazykov. Žiakov v ročníku delíme do skupín podľa úrovní. Najšikovnejšie skupiny dosahujú v deviatom ročníku úroveň, ktorú majú mať bežne až žiaci vo vyšších ročníkoch stredných škôl. Naopak najslabšie skupiny napredujú najpomalším tempom, ktoré je prispôsobené žiakom tak, že základ sa naučí naozaj každý. Na anglický jazyk máme k dispozícií 7 kvalifikovaných učiteliek, ktoré sa v rámci svojho odborného rastu zúčastňujú kurzov v rámci európskych projektov v anglicky hovoriacich krajinách. Angličtinu vyučujeme od prvého ročníka. Okrem angličtiny škola ponúka aj ruský a nemecký jazyk a dokonca taliančinu vo forme krúžku. Aj na tieto jazyky, vrátane taliančiny, máme kvalifikovaných pedagógov. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od piateho ročníka v jednohodinovej dotácii. Uvažujeme ale s výučbou druhého cudzieho jazyk začať až v siedmom ročníku, no v dvojhodinovej dotácii. Tým sa druhý jazyk posilní a zároveň sa ho začnu učiť staršie deti, takže to bude pre nich jednoduchšie. Pre výučbu jazykov máme tri jazykové učebne a špičkové materiálne aj technické vybavenie. Vďaka európskemu projektu majú angličtinárky takmer všetky didaktické pomôcky, ktoré v tom čase existovali na slovenskom trhu.

Projekty

Za posledných 10 rokov bola škola každoročne zapojená aspoň v jednom projekte. Projekty realizujeme od maličkých s rozpočtom 300€ až po medzinárodné výskumné projekty s celoeurópskym rozpočtom 9,45 milióna €. Podrobnejšie sa o väčšine projektov môžete dozvedieť v samostanej časti webu - projekty. Vďaka všetkým projektom škola výrazne zmenila svoj obraz, zlepšilo sa vybavenie technikou, pomôckymi a množstvo finančných prostriedkov bolo investovaných do vzdelávania učiteľov. Vďaka projektom sú učitelia certifikovaní pre moderné vzdelávacie metódy, ako napríklad ITV (integrované tématické vyučovanie), čo je metóda vysokoefektívneho učenia. Väčšina učiteľov v každodennej praxi používa IKT. V niektorých predmetoch, sme vďaka projektom nakúpili všetky dostupné pomôcky, ktoré existovali na slovenskom trhu.

Príklady dobrej praxe

Za prvý projekt z eurofondov sme získali od Ministra školstva SR ocenenie príklady dobrej praxe. V projekte sme vytvorili základ nášho vzdelávacieho portálu Moderná škola. Aj v druhom projekte, ktorý bol pokračovaním bol náš projekt propagovaný zo strany ASFEU na celonárodnej úrovni, aj na hlavnej stránke Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ.

Informatika

Vynikajúcu uroveň v škole dosahuje informatika. Je profilujúcim predmetom na druhom stupni. Žiaci, ktorí končia štúdium v našej škole, sú všetci digitálne gramotní. Všetci učitelia informatiky sú plne kvalifikovaní a vyučujú v troch počítačových aj jednej multimediálnej učebni.

Obsahom učiva nie sú žiadne hry ale rozvoj logiky, práca s počítačom aj programovanie. Žiaci sa učia základné počítačove zručnosti. Text, tabuľky, prezentácie, hardvér, softvér, základy sieti, počítačovú bezpečnosť, základy internetových stránok, programovanie v dvoch až troch programovacích jazykoch, web2 technológie.

Informovanosť

Učiteľské internetové stránky

Veľmi zaujímavou aktivitou, ktorá je nad rámec všetkých povinnosti učiteľov, je tvorba a správa triednych či učiteľských stránok. Každá trieda prvého stupňa má vytvorenú triednu stránku. Triedne učiteľky na nej uverejňujú každý deň informácie z činnosti triedy. Veľkou pomocou pre učiteľov sú domáce úlohy a učivo, ktoré v daný deň trieda preberala. Rodičia žiakov, ktorí v daný deň neboli v škole, tak presne vedia aké úlohy dieťa má, ktoré učivo preberali, aké cvičenie je potrebné dopísať. Stránky obsahujú aj množstvo fotografií z akcií organizovaných v triede alebo školskom klube detí.

Hlavná stránka

S hlavnou stránkou sme získali prvé miesto v súťaži o najlepšiu internetovú stránku v kategórií ZŠ. Naša stránka sa tak stala inšpiráciou pre mnohé školy na Slovensku a často krát vidíme, že ak pribudne na našej stránke niečo nové o pár týždňov sa to objaví aj na stránkach iných škôl. Súčasťou stránky je aj vzdelávací web MODERNÁ ŠKOLA, ktorý používame ako jeden z hlavných učebných zdrojov. O prístup na stránku požiadali aj desiatky iných slovenských škôl, čo dokazuje úroveň práce učiteľov našej školy. Všetky materiály sú našou vlastnou produkciou, nevytvorila ich žiadna firma, ale učitelia učiaci v tejto škole.

Webstránky učiteľov

 • client11
 • client12
 • client10
 • client1
 • client2
 • client3
 • client4
 • client5
 • client5
 • client6
 • client7
 • client8
 • client9
 • client13
 • client15
 • client16
 • client17
 • client18
 • client19
 • client20
 • client21
 • client22
 • client23
 • client24
 • client25
 • client26
 • client27

Do začiatku školského roka zostáva

Copyrights © 2014 - 2020 | All Rights Reserved by zsphorova.sk | Ochrana osobných údajovGDPR | created by JPSP