Náš blog nie je klasický blog. Je to snaha zachytiť niečo, čo už bolo, čo sa stalo, zachytiť vzácne spomienky na miesto, dobu, ľudí a čas, v ktorom žili. Veríme, že to bude jedna z najvzácnejších častí našej stránky. Postupne by sme chceli na tomto mieste uverejňovať príspevky bývalých kolegov, učiteľov, žiakov, rodičov, ktorí v škole študovali a majú tu už svoje deti, ale aj súčasných žiakov. Bude to živá kronika, ktorú chceme zachovať pre budúce generácie. Príspevky budú pribúdať určite v nepravidelných intervaloch. Ak by sme dokázali pridať týždenne jeden príspevok, bolo by to super.

Post 1

Ako to vidím ja

Spomienky na svoju našu základnú školu nám poslala bývala žiačka Dana Bubánová - aktuálne tretiačka na bilingválnom gymnáziu v Košiciach.

Post 1

Moje spomienky na základnú školu

Spomienky na svoju našu základnú školu nám poslala bývala žiačka Lívia Hoptajová. Čerstvá maturantka a budúca vysokoškoláčka psychológie spomína aké to bolo študovať v našej škole.

Post 1

Naši deviataci spomínajú

Úvaha žiakov 9.A o tom, aké boli ich študentské časy v našej škole. Trieda, ktorá patrila za posledné roky k najlepším, dosiahla množstvo úspechov vo vedomostných súťažiach a aj príspevok do tohto blogu napísala veľmi zaujímavo. Určite si ho prečítajte.

Post 1

Keď sa povie slovo škola

Mgr. Peter Kaščak. Vyštudoval okrem našej základnej školy aj Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach a Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach. Pracuje ako právnický koncipient a je podpredsedom Novej Generácie ako aj člen Mládežníckeho zastupiteľstva mesta Michalovce. Aktívne sa venuje politike a verejnému životu, pretože verí, že ľahostajnosťou túto krajinu neposunieme nikam. Jeho cieľom je dokázať rovesníkom, že ako jednotlivci môžu byť dôležitými pre Slovensko.

Post 1

Základná škola Pavla Horova s odstupom času...

Príspevok bývalého žiaka Daniela Bereša. Daniel ukončil našu školu v školskom roku 2008/2009. Patril k vynikajúcim žiakom, úspešne súťažil vo viacerých olympiádach. V čase, keď sme postupne budovali počítačovú sieť a počítačové učebne aktívne pomáhal so správou počítačovej siete. V súčasnosti je študentom Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Post 1

Prečo som zvolila pre svoje dieťa Vašu školu?

Prvý príspevok od rodičov do nášho blogu. Napĺňa sa tak náš zámer, aby bol školský blog prezentáciou názorov nielen učiteľov, ale aj žiakov, bývalých žiakov či rodičov.

Post 1

Mládež nečíta? Tak urobme niečo. - Mária PAPÁČOVÁ

Príspevok pani učiteľky Márie Papáčovej. Tentokrát zamyslenie o tom, prečo deti nečítajú a ako tento problém riešiť.

Post 1

O predsudkoch - Mária PAPÁČOVÁ

Mária Papáčová. Po svojom príchode na našu školu sa stala jedným z lídrov medzi pedagógmi. Vie úroveň a kvalitu školy bezprostredne porovnať, pretože prišla zo školy, ktorá je diametrálne odlišná od tej našej. Človek, ktorý ma neuveriteľnú energiu, razantný hlas a ešte razantnejší názor, ktorý sa nikdy nebojí aj dostatočne nahlas povedať. Prečítajte si zamyslenie o predskudkoch, o ktorých diskutovala so svojími žiakmi na hodinách.

Post 1

Ako to vidím ja - Mária NÁMEŠOVÁ

Mária Námešová. Ďalšia zo "zakladajúcich" členov našej základnej školy. Človek, ktorého energiu môžeme mnohí iba obdivovať. Jediná z vychovávateliek vtedajšej družiny a dnešného Školského klubu deti, ktorá je tu od úplného začiatku. V jej príspevku sa dozviete ako sa menila doba, ako sa zmenila spoločnosť aj postavenie učiteľa a vychovávateľa. Podobne ako prvý príspevok, stojí za to si ho prečítať.

Post 1

Ako to vidím ja - Eva CIGLIANOVÁ

RNDr. Eva Stierankova. Viete, kto to je? Pani učiteľka Ciglianová. Tak sa volala v čase keď táto škola vznikla. Je učiteľkou v našej škole od úplného začiatku. Ako sama humorne rozpráva, už má inventárne číslo :) Prešla s touto školou úplne všetko. Dobré aj zlé. Istý čas pôsobila v škole ako zástupkyňa riaditeľky. V súčasnosti je výchovnou poradkyňou aj predsedníčkou Rady školy. Pozná chod školy tak, ako nikto iný. Ak nevieme, kde by niečo mohlo byť, poradí nám práve ona. Čítajte spomienky úžasného človeka.

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by zsphorova.sk